Zájmová činnost

Zájmová činnost na střední škole

 

Zájmové kroužky ve školním roce 2016/2017 


  • Vazačský - placený kroužek - žáci si své výrobky odnáší domů

  • Pěstitelský -  neplacený kroužek

  • Včelařský - neplacený kroužek

  • Český jazyk a literatura pro maturanty - placený kroužek, pro žáky 4. ročníků 
  • Komunikace v anglickém jazyce  - placený kroužek, pro žáky 4.ročníků

  • Aplikovaná matematika - placený kroužek, pro žáky 4. ročníků

 

Veškeré kroužky probíhají dle zájmu žáků.  Jsou stanoveny minimální počty žáků pro otevření kroužků.