Úspěchy školy

Tags:

Lipová ratolest 2016

 Devátý ročník prestižní soutěže družstev zahradnických škol v zakládání sadových úprav proběhl v září 2016 v Praze. Tým České zahradnické akademie Mělník ve složení Eva Hříbalová, Václav Kolář, Richard Stránský a Ondřej Šindelář se umístil na velmi pěkném třetím místě. Družstvo na soutěž připravila Ing. Martina Fialová. 

 

 

 

 

Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje 1. stupně

Dne 31. 3. 2016 pořádal Klub ekologické výchovy ve spolupráci se Středočeským krajem 8. setkání koordinátorů environmentální výchovy a vyhodnocení 3. ročníku soutěže „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“. V rámci této soutěže byl České zahradnické akademii Mělník proůjčen na léta 2016 -2018 certifikát „Škola udržitelného rozvoje Středočeského kraje“ 1. stupně. Certifikát 1. stupně naše škola již obdržela a tímto se nám ho podařilo úspěšně obhájit.

 

 

Soutěž mladých aranžérů Hejnice 2015

11.9. proběhla v Hejnicích soutěž v aranžování jiřinek s tématem dětská oslava. Naše děvčata ze 3. U Karolína Kozlíková, Pavlína Kroužecká a Martina Enklerová se umístila na 1. místě v aranžování stolu a tajné práci - přízdobě dárku, na 2. místě v přízdobě  květu jiřiny a na 3. místě v dárkovém koši. Celkově naše družstvo zvítězilo. Díky patří děvčatům a Ing. Petře Holubové.

Soutěž Lipová ratolest 2015

Osmý ročník prestižní soutěže v zahradnických dovednostech, kterou pořádá Svaz zakládání a údržby zeleně, se konal 22. - 24. září 2015 v Plzni. Úkolem čtyřčlenných družstev bylo vytvořit sadovou úpravu v parku Lochotín podle přesného zadání (výsadba dřevin a květin, tvorba dlážděného odpočívadla a umístění lavičky). Družstvo žáků 3. a 4. ročníků ČZA Mělník ve složení Eva Hříbalová, Zuzana Dauthová, Václav Kolář a Jan Špaček pod vedením Ing. Martiny Fialové obsadilo v konkurenci deseti zahradnických škol 1. místo.

 

Soutěž Polabský motýl 2015 

Dne 18.3. se družstvo naší školy zúčastnilo soutěže Polabský motýl 2015 v Lysé nad Labem. Soutěžili žáci 2.U David Petr, Martina Enklerová, Karolína Kozlíková a za 2.A Simona Jircová. Podařilo se vybojovat první místo od odborné poroty, druhé místo od VIP poroty a 2. místo od poroty novinářů. Dík patří Ing. Petře Holubové a všem soutěžícím žákům.
 

Soutěž Kopidlenský kvítek 2014

Dne 7. a 9. října se v Kopidlně konal 21.ročník soutěže zahradnických škol Kopidlenský kvítek.Soutěžní úkoly jsou: řízkování,výsadba rostlin, poznávání rostlinného materiálu, aranžování, překvapení a roubování v ruce. Naši žáci ze 4.B  Martina Malá, Eva Martínková a Mirek Jakabovič vybojovali v družstvech krásné druhé místo. 1. místo v poznávání získal Mirek a 1. místo v překvapení Martina. Bojovnost našeho družstva byla i v zahradnickém trojboji, kde také zvítězili. Srdečně blahopřejeme.
 

 Soutěž mladých aranžérů Hejnice 2014

Na soutěži mladých aranžérů v Hejnicích 2014 zízkalo družstvo naší školy ve složení Adéla Mackeová, Kateřina Krejčíková a Kamila Poláčková, všechny studentky navštěvují 3.U, celkové prvenství. Dále obsadili 2. místo v dekoraci prostoru - sesazované mísy. Kateřina Krejčíková 3. místo svatební glamelie ke zlaté svatbě, Adéla Mackeová 2. místo vypichovaná miska na slavnostní stůl ke zlaté svatbě a Kamila Poláčková 1. místo v tajné práci - podzimní věnec. 

 Polabský motýl 2014

Na soutěži Polabský motýl 2014 v Lysé nad Labem získalo družstvo naší školy ve složení Jitka Havlová, Martina Malá, Eva Martínková, Simona Jircová a paní Iveta Krajníková 2.místo od odborné poroty, 2.místo od poroty VIP a 3. místo od poroty novinářů. V tajné práci získala Jitka Havlová 1.místo.
 
 

 

Nele Novotné byl udělen titul Juniorský mistr florista České republiky pro rok 2013

Nela Novotná získala první místa za dárkovou kytici a florální objekt a druhé místo za svatební kytici, Jitka Havlová získala druhé místo ve velmi obtížné disciplíně tajná práce – Růžové brýle

 

Cena ředitele školy

Každoroční soutěž studentů posledního ročníku vyšší odborné školy ČZA Mělník o nejlepší obhájené absolventské práce v daném kalendářním roce.

Výsledky za rok: 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 20152016, nominace 2017  

Školní rok 2013 - 14

Lipová ratolest 2013

1. místo v prestižní soutěži zahradnických škol dosáhlo družstvo České zahradnické akademie Mělník ve složení Petr Blažek, Jitka Tymešová, Adéla Bučková a Marian Korner. Soutěž se uskutečnila v Rousínově ve dnech 17. - 19. 9. 2013. 

 

Kopidlenský kvítek 2013

3. místo družstev zahradnických škol: Barbora Tunklová, Robin Fojt, Jan Lehovec

 

Školní rok 2012/2013

DĚČÍNSKÁ KOTVA 2013 - květen 2013

Kategorie zahradnických škol - junioři: 1. místo a titul Mistr florista - Nela Novotná 

 

Tradiční školní vánoční soutěž

 kategorie druhých ročníků

1. místo Jitka Havlová          2. B

2. místo Martina Malá          2. B

3. místo Martin Brandýský   2. B

Kategorie třetích ročníků

1. místo Barbora Tunklová   3. A

2. místo Pavel Lisý                3. A

3. místo Kamila Poláčková   3. B

Kategorie floristický blok

1. místo Karolína Řeháčková 4. B

2. místo Lenka Mejzrová         4. B

3. místo Magda Hlaváčková   4. B

Kategorie učiliště, vazačský kroužek

1. místo Adéla Mackeová      1.  U

2. místo Kristýna Pokorná       2. U

3. místo Jakub Rybníček          1. U

 

Školní rok 2011 / 2012

42. ročník Mistrovství floristů ČR s mezinárodní účastí

 

Škola udržitelného rozvoje

Středočeský kraj ve spolupráci s Klubem ekologické výchovy propůjčil na léta 2013 - 2016 České zahradnické akademii Mělník titul Škola udržitelného rozvoje I. stupně. Toto významné ocenění za dlouholetou koncepční a mnohostrannou činnost v oblasti ekologické výchovy a udržitelného rozvoje převzali v Praze na krajském úřadě Středočeského kraje ředitel ČZA Mělník Ing. Roušal a koordinátor EVVO Ing. Ezechel.  

 FLÓRA OLOMOUC - Barevný podzim

téma: Přízdoba tykve a podzimní věnec na vstupní dveře
5.místo v kategorii junior Tereza Pavlová, Karolína Řeháčková 

 

 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ 
 

kategorie třetích ročníků

1.místo             Tereza Pavlová                        3.A
2.místo             Vít Vaďura                                3.A
3.místo             Lenka Zázvorková                    3.A
kategorie čtvrtých ročníků a 2.N
1.místo:            Eva Škopková                         4.A
2.místo:            Daniela Moravcová                  4.A
3.místo:            Eva Benešová                         4.B
kategorie floristického kroužku
1.místo:            Valentýna Vavříková               2.A
2.místo:            Antonín Kravcov                     1.A
3.místo:            Eliška Svobodová                    2.B
 
 
POLABSKÝ MOTÝL
účast na floristické soutěži v rámci výstavy Zemědělec, Lysá nad Labem, březen 2012
motto: Květinová galerie
celkové pořadí: 2.m. v kategorii novinářské poroty
                          2.m. v kategorii VIP hostů
(soutěžní družstvo: Antonín Kravcov, Luboš Petrs, Michaela Radová, Jana Rauchová )
 
FESTIVAL DEI FIORI – TORINO ITÁLIE
Ve dnech 13. – 16.3.2012 se družstvo ve složení: Karolína Řeháčková, Tereza Pavlová, Eliška Radostová, Ing. Kamila Vlasáková zúčastnilo festivalu květin „Festival dei Fiori“ v italském Turíně. V rámci festivalu se školní družstvo podílelo na výzdobě stánku na téma: „Leonardo
da Vinci – vynálezce, inženýr, mýtus“.
 
FLÓRA OLOMOUC - jarní etapa 18.4.2012
téma: Kytice pro muže
5.místo v kategorii junior: Jan Stehno
2.místo v soutěži výstavních stánků do 15 m2
 
DĚČÍNSKÁ KOTVA
41. ročník Mistrovství floristů ČR s mezinárodní účastí, 16. - 20.5.2012
Kategorie zahradnické školy - junioři
Celkové pořadí: 4.místo Karolína Řeháčková, 5.místo Tereza Pavlová , 6.místo Luboš Petrs, 8.místo Jitka Havlová
 
Soutěžní disciplína: Kytice
3.místo Karolína Řeháčková
Soutěžní disciplína: Svatební kytice
2.místo Tereza Pavlová
3.místo Karolína Řeháčková
Soutěžní disciplína: Překvapení
2.místo Jitka Havlová, 3.místo Luboš Petrs
 
HAVÍŘOV V KVĚTECH
spoluúčast při soutěži aranžování květinových soch 
16. červen 2012 - Tereza Pavlová, Karolína Řeháčková, Magdaléna Hlaváčová

 

Školní rok 2010 / 2011  

 
ZELENÝ SVĚT – BRNO
4.místo v celkovém pořadí „Svatební kytice roku“ – Klára Jordánová
 
FLÓRA OLOMOUC - podzim
téma: Dekorace slavnostního stolu
1.místo v kategorii junior: Kateřina Čermáková, Gabriela Hádková
 
 
BRNĚNSKÁ RŮŽE 2O1O
14.ročník
Celkové pořadí v kategorii senior: 12.místo Klára Jordánová
 
 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
kategorie třetích ročníků
1.místo Lenka Zemanová
1.místo Daniela Karasová
2.místo Matěj Navrátil
3.místo Daniela Moravcová
kategorie čtvrtých ročníků
1.místo Barbora Kopřivová
2.místo Iva Granichová
2.místo Miroslav Suchan
3.místo Ondřej Holeček
kategorie floristického kroužku
1.místo Pavla Dvořáková
2.místo Jana Rybářová
3.místo Karolína Řeháčková
 
   
POLABSKÝ MOTÝL
účast na floristické soutěži v rámci výstavy Zemědělec, Lysá nad Labem.3.2011
motto: Květinový ples
celkové pořadí:
1.m. v kategorii novinářské poroty
1.m. v kategorii VIP hostů (soutěžní družstvo: Iva Granichová, Barbora Kopřivová, Tereza Pavlová, Ondřej Holeček, Luboš Petrs)
 
FLÓRA OLOMOUC – jarní etapa
1.místo Eva Benešová – přízdoba klobouku
 
 DĚČÍNSKÁ KOTVA
40. ročník mistrovství floristů ČR s mezinárodní účastí, 18 -19.5.2011
Kategorie zahradnické školy - junioři
Celkové pořadí: 5.místo Karolína Řeháčková, 6.místo Tereza Pavlová
Soutěžní disciplína: Dekorace stolu výročí rubínové svatby
2.místo Karolína Řeháčková
Soutěžní disciplína: Kulatá svatební kytice
3.místo Karolína Řeháčková
Kategorie senior
Celkové pořadí: 13.místo Klára Jordánová
Soutěžní disciplína: Volná práce
3.místo  Klára Jordánová
 HAVÍŘOV V KVĚTECH
Spoluúčast při soutěži aranžování květinových soch - animované postavičky z večerníčků
-18. červen 2011 (Iva Granichová, Barbora Kopřivová, Tereza Pavlová, Ondřej Holeček).

Školní rok 2009 / 2010  

LIPOVÁ RATOLEST 2010
5. – 7. května 2010, Jihlava
celorepubliková soutěž učňů a studentů zahradnických škol
umístění: 1. místo
školní tým - Pavla Krejčová, Lucie Bočková, Čestmír Tvrzník, Jakub Hamata

 

FLÓRA OLOMOUC – podzimní etapa 30.9.2009
2.místo v celkovém pořadí Kristýna Konopíková
téma: Adventní vazba
                                   - jarní etapa 22.-25.4.2010
floristická soutěž v rámci výstavy Flóra Olomouc na téma „Svatební vazba“
kategorie junior:7.místo v celkovém pořadí Eliška Tvrzníková
kategorie senior: 1.místo v celkovém pořadí Klára Jordánová
v soutěži expozic výstavních stánků – 1.místo
 
KOPIDLENSKÝ KVÍTEK
Soutěž pro žáky středních škol v zahradnických dovednostech a pohybové aktivitě (vazba květin, poznávání rostlin, roubování, tělovýchovná aktivita)
16.ročník – 8.10.2009
2.místo ve floristické disciplíně v soutěži družstev
3.místo v roubování v ruce v soutěži družstev
4.místo v poznávání rostlinného materiálu v soutěži družstev
3.místo v celkovém pořadí jednotlivců – Eva Mikyšková
3.místo v celkovém pořadí družstev (Eva Mikyšková, Alena Sedláčková, Pavel Hrabík)
 
 
BRNĚNSKÁ RŮŽE 2OO9
13. ročník v termínu 7.11.2009
Celkové pořadí v kategorii senior: 6.místo Klára Jordánová
 
 
TRADIČNÍ ŠKOLNÍ VÁNOČNÍ SOUTĚŽ
  • kategorie třetích ročníků
1. místo Petr Kristlík
2. místo Barbora Kopřivová
3. místo Barbora Valdmanová
 
  • kategorie čtvrtých ročníků
1. místo Věra Kofránková
2. místo Blanka Doležálková
3. místo Veronika Mrázková
 
 
STŘÍBRNÉ VÁNOČNÍ DNY PRAHA LETŇANY
Soutěž o nejkrásnější vánoční stromeček
1.místo v juniorské kategorii
 
68. ROČNÍK ZAHRADNICKÉHO PLESU NA ŽOFÍNĚ
účast vybraných studentů při výzdobě reprezentačního zahradnického plesu na Žofíně 6.2.2010
 
REPREZENTAČNÍ PLES ŠKOLY
26. února 2010 – květinová výzdoba sálu v Neratovicích, studenti čtvrtých ročníků
 
POLABSKÝ MOTÝL
účast na floristické soutěži v rámci výstavy Zemědělec, Lysá nad Labem 17.- 21.3.2010
motto: 10. výročí Polabského motýla
celkové pořadí:
3.místo v kategorii odborné poroty
2.místo v kategorii novinářské poroty
1.místo v kategorii VIP hostů
(soutěžní družstvo: Iva Granichová, Barbora Kopřivová, Hana Řehořová, Ondřej Holeček, Marie Lehovcová)
 
 
JARO V CENTRU CHODOV 26.3. – 6.4.2010
1.místo v soutěži středních škol na téma „Jaro v centru Chodov“
 
JARNÍ TRŽNICE ZAHRADY ČECH
1. místo v soutěži přízdoba letních klobouků – 7.-11.4.2010
 
„FIORI ED EMOZIONI“ – 9.roční mezinárodní floristické soutěže
mezinárodní floristická soutěž v italské Pescaře
účast Kamila Vlasáková, Zdeněk Kupilík
téma – svatební kytice  
 
 
DĚČÍNSKÁ KOTVA
39. ročník mistrovství floristů ČR s mezinárodní účastí, 19.- 23.5.2010
Kategorie zahradnické školy - junioři
Celkové pořadí: 13.místo Marie Lehovcová, 15.místo Iva Granichová
Soutěžní disciplína: Dekorace do pavilonu Expo
2.místo Marie Lehovcová
 
HAVÍŘOV V KVĚTECH
spoluúčast při soutěži aranžování květinových soch ve dnech 20.6.2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Úspěchy žáků školy