Střední škola

Tags:

 

Všeobecné informace

Schránka důvěry
Školní a sankční řád

Pravidla pro poskytování stipendia na učebním oboru

Minimální preventivní program

Informační zpravodaj č. 23
Časové intervaly vyučovacích hodin

Obsazení místností - třídy, vyučující

Provozní doba školy

Seznam užívané a doporučené literatury

Společné e-mailové adresy tříd střední školy (funkční od poloviny září 2016)

Zájmové kroužky ve školním roce 2016 - 2017

 

Dny volna (prázdniny, ředitelské volno) ve školním roce 2016/2017

ředitelské volno 24. a 25. října 2016

podzimní prázdniny 26. a 27. října 2016

ředitelské volno 18. listopadu 2016  

vánoční prázdniny 23. prosince 2016 až 2. ledna 2017  (výuka končí  22. 12. 2016 a začíná 3. ledna 2017)

pololetní prázdniny 3. února 2017  

jarní prázdniny 13. až 17. února 2017

velikonoční prázdniny 13. dubna 2017

letní prázdniny 1. července až 31. srpna 2017

 

Termíny konání třídních schůzek

pátek 2. prosince 2016 od 14.00 hod. ve třídách, třída 2.U v učebně biolab (budova A přízemí)

středa 12. dubna 2017 od 14.00 hod. ve třídách, třída 2.U v učebně biolab (budova A, přízemí)

 

Akce školy

 

Florbalový turnaj - 20. prosince 2016

Kulturka - 22. prosince 2016 - MKD Mělník

Adaptační kurz tříd 1.A, 1.U - 5. až 8. září 2016

Organizace dálkového studia na střední škole

5. ročník - třída 5.DS - 2016/2017 

 

Učební obor - Zahradník

 

termíny odborného výcviku pro třídu 1.U

termíny odborného výcviku pro třídu 2.U

termíny odborného výcviku pro třídu 3.U

 

Závěrečné zkoušky učebního oboru

Termíny konání zkoušek, organizace zkoušek, tematické okruhy jednotlivých zkoušek 

- zjistíte na školní síti:  disk L:/ZÁVĚREČNÁ ZKOUŠKA

Termíny konání zkoušek - ČERVEN 2017

místo zkoušek - škola Na Polabí, učebna 3.U 

Písemná zkouška 29. května 2017

Praktická zkouška z odborného výcviku 30. května 2017

Studijní volno 31. května - 6. června 2017

Ústní zkouška 7. června 2017

Předání vysvědčení o závěrečné zkoušce a výučního listu 14. června 2017

 

Maturitní zkoušky

1. Školní informace pro maturanty

Termíny zkoušek, organizace maturitních zkoušek, maturitní kalendáře, temata pro jednotlivé zkoušky profilové části, temata třetí části (školní část) pracovních listů z cizích jazyků, školní seznam literárních děl

- zjistíte na školní síti:    disk L:/Maturita

2. Školní maturitní kalendáře         

jarní zkušební období (školní rok 2016/2017)
podzimní zkušební (školní rok 2016/2017) - ústní a praktická část proběhne 12. a 13. 9. 2017. Více na disku L:\MATURITA\MATURITNÍ ZKOUŠKA 2016-2017\podzim - organizace 12.9. - 13.9.2017

3. Termín podání přihlášky žákem škole k maturitní zkoušce

      (případně včetně posudku z pedag. psych. poradny)       

pro jarní zkušební období  je 1. prosince 2016 (ve školním roce 2016/2017)

pro podzimní zkušební období je 25. června 2017 (ve školním roce 2016/2017)

Kompletní informace získáte na - www.novamaturita.cz     

Legislativa - Školský zákon 561/2004 Sb. a vyhláška 177/2009 Sb.,

vč. novel 90/2010 Sb., 274/2010 Sb., 54/2011 Sb., 273/2011 Sb., 371/2012 Sb. 

4. Směrnice ředitele školy

5. Předání maturitních vysvědčení a protokolů

     Maturitní vysvědčení

    JARO 2016 - 30. května 2017, 10.00 hodin, aula (bude upřesněno podle organizace maturit)

     Protokoly s výsledky společné části maturitní zkoušky

     19. června 2017, kmenové učebny (bude upřesněno podle organizace maturit)