SIPVZ

Interaktivní výuka s využitím ICT

Učebna s interaktivní tabulíNa financování projektu se významně podílela Nadace Duhová energie. Podstatou projektu je vybavení jedné učebny moderní multimediální technikou. Základem vybavení je interaktivní tabule ACTIVboard se softwarem. Tabule je spojena s počítačem a funguje jako velký interaktivní monitor.

Software umožňuje vytvářet poutavé výukové programy pro libovolný předmět, elektronickým perem lze ovládat jakýkoli program, kreslit na plochu a psát poznámky, skrýt a postupně odkrývat části obrazu apod.

Vybavení doplňuje výkonný projektor, multimediální PC, videorekordér, DVD přehrávač, zvuková aparatura a přípojka ke školní počítačové síti včetně připojení k internetu.

 


Tvorba a využití výukových materiálů v elektronické podobě - výstupy projektu

Program Krásná zahrada - vznikl úpravou CAD programu Sadovnická projekce. Program byl upraven tak, vyhovoval pro výuku na zahradnických školách, ale i na základních a středních školách.

Studenti si v půdoryse navrhnou kompozici okrasné zahrady. Při návrhu používají panely nástrojů a databanku rostlin. Mohou si prohlédnout zahradu v prostorovém zobrazení po zadaném počtu roků (růst dřevin), barevné změny v průběhu roku a zastínění v libovolnou denní a roční dobu.

Databanka rostlin byla doplněna novými kresbami a fotografiemi. Přepracování databanky rostlin pro výukové účely umožňuje využít program i ke studiu a zkoušení. V programu je nápověda, příručka v elektronické podobě vhodné k tisku a ukázky projektů.

Program je možné si objednat za režijní cenu 100 Kč včetně DPH. Licence je omezena jen na školy nebo školská či vzdělávací zařízení pro nevýdělečné užití ke své vnitřní potřebě. Uživatelé se při objednávce zaváží k respektování licenčních podmínek. Pro zaslání objednávky prosím využijte výhradně tento objednávkový formulář; vyplněný jej pak zašlete na e-mailovou adresu uvedenou ve formuláři. Program Vám pošleme poštou spolu s fakturou do 14 dní (o prázdninách mohou být dodací lhůty delší).

 

Videofilm Štíhlé vřeteno jabloní je k dispozici zde ve formátu WMV.

Zkušenosti z realizace projektu