Přijímací řízení - vyšší škola

Tags:

Denní tříleté vyšší odborné studium

počet přijímaných studentů pro šk. rok 2017/2018 - 45

Kritérium přijímacího řízení:

- posouzení výsledku maturitní zkoušky (ukončené středoškolské vzdělání); uchazeč tyto výsledky připojí k řádně vyplněné přihlášce.
Každý uchazeč je povinen předložit úředně ověřenou kopii vysvědčení závěrečného ročníku střední školy a maturitního vysvědčení, anebo předložit originály těchto dokladů.
Přihlášku ke studiu je třeba podat pouze v tištěné verzi.
Studenti mohou být přijímáni ve třetím kole přijímacího řízení nejpozději do konce října. 
 

Dálkové čtyřleté vyšší odborné studium

počet přijímaných studentů pro šk. rok 2017/2018 - 50

Kritéria přijímacího řízení:

- posouzení výsledku maturitní zkoušky (ukončené středoškolské vzdělání); uchazeč tyto výsledky připojí k řádně vyplněné přihlášce,
- poznávání základního sortimentu stromů a keřů; formou písemného testu prokázání základních znalostí z oblasti sadovnictví, dendrologie a zahradní tvorby.
Přihlášku ke studiu je třeba podat pouze v tištěné verzi.

 

Vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba (pro denní i dálkovou formu VOŠ) je v plném znění k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.