Přijímací řízení - střední škola

Tags:
PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018 

 
Studijní obor ZAHRADNICTVÍ, kód 41-44-M/01
 
čtyřleté  denní studium ukončené maturitní zkouškou                      
                                                                                                     
1/ Ve školním roce 2017/2018 budou otevřeny dvě třídy prvního ročníku střední školy -
    čtyřletého denního studia studijního oboru Zahradnictví  (kód 41-44-M/01),  s maximálním počtem 60 žáků v ročníku (dvě třídy po 30 žácích), ve školním vzdělávacím programu:
 
2/ Přijímací řízení na střední školu bude probíhat dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky 671/2004 Sb.,
    o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a ve znění pozdějších úprav.
 
Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek.
Přijímací řízení proběhne se zařazením výsledku jednotných testů jako jednoho
z kritérií pro přijetí uchazečů ke vzdělávání.
 
 
Školní vzdělávací program v úplné verzi je k nahlédnutí  v kanceláři ředitelky školy.  
 
 


Učební obor ZAHRADNÍK, kód 41-52-H/01

tříletý denní učební obor  

1/ Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna třída prvního ročníku střední školy -
    tříletého denního studia učebního oboru Zahradník (kód 41-52-H/01) s maximálním počtem 30 žáků v ročníku (jedna třída po 30 žácích), ve školním vzdělávacím programu:
2/ Příjímací řízení na střední školu bude probíhat dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a ve znění pozdějších úprav.
   
Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek.
 
 
Školní vzdělávací program v úplné verzi je k nahlédnutí  v kanceláři ředitelky školy.
 
  

 Studijní obor VINOHRADNICTVÍ, kód 41-42-M/01

 
čtyřleté  denní studium ukončené maturitní zkouškou                      
                                                                                                       
1/ Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna třída prvního ročníku střední školy -
    čtyřletého denního studia studijního oboru Vinohradnictví  (kód 41-42-M/01),  s maximálním počtem 30 žáků v ročníku (jedna třída po 30 žácích), ve školním vzdělávacím programu:
2/ Přijímací řízení na střední školu bude probíhat dle zákona č. 561/2004 Sb., a vyhlášky 671/2004 Sb., o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školách a ve znění pozdějších úprav.
 
Přijímací řízení se uskuteční bez přijímacích zkoušek.
Přijímací řízení proběhne se zařazením výsledku jednotných testů jako jednoho
z kritérií pro přijetí uchazečů ke vzdělávání. 
 
Školní vzdělávací program v úplné verzi je k nahlédnutí  v kanceláři ředitelky školy.