Přednášky pro veřejnost, pořádané naší školou

Informace o odborných veřejných přednáškách, které jsou plánovány na školní rok 2016 - 2017.

 Tyto přednášky, které jsou určeny žákům, studentům i široké odborné veřejnosti, se uskuteční ve školní aule v budově B.

  •   Jana Táborová (pracovnice Evropského parlamentu v Lucemburku): Evropská integrace a fungování evropských institucí - pondělí 26. září 2016 od 14.20 hodin
  •   Veronika Dvořáková (VŠE Praha): představení filmu "Otakar Kuča: Zeleň, věc veřejná" - o významném českém zahradním architektovi a jeho realizacích - středa 30. listopadu 2016 od 11.45 hodin
  • Ing. Jan Šteflíček (soukromý projektant): Italské zahrady - středa 1. března 2017 od 11.45 hodin; na začátku přednášky budou vyhlášeny Ceny ředitele školy za nejlepší absolventské práce obhájené na vyšší odborné škole ČZA Mělník v roce 2016. 
  • Milan Jeglík (společnost Green Life): Ekologie oceánů a moří - úterý 4. dubna 2017
  • Ing. Romana Michalková, Ph.D. (Fakulta architektury ČVUT Praha): Příroda a krajina Nového Zélandu - středa 19. dubna 2017 od 11.45 hodin 

Připravujeme:

  • Jiří Balatka (Balatka - garden Všejany): Čarovějníky