Praktická výuka

Tags:

Praktická výuka je realizována formou učební praxe, odborné praxe prázdninové a odborné praxe individuální.

Učební praxe probíhá v šestihodinových blocích od prvního do čtvrtého ročníku a praxi vyučují učitelé praktického vyučování a učitelé odborných předmětů. Učební praxe probíhají na školním statku Neuberk a ve školních sbírkách. V prvním ročníku je 15 dní učební praxe, ve druhém a třetím ročníku 20 dní a ve čtvrtém ročníku 15 dní učební praxe.

Odborná praxe prázdninová je stanovena u prvního a druhého ročníku v rozsahu jednoho týdne na školním statku a u třetího ročníku v rozsahu tří týdnů, z toho jeden týden o prázdninách v zahradnických podnicích a firmách po celé republice.

Odborná praxe individuální probíhá souběžně s teoretickým vyučováním a to  týden v prvním a týden ve druhém pololetí od prvního do třetího ročníku a jeden týden v ročníku čtvrtém. První dva roky žáci absolvují individuální praxi v jednotlivých střediscích školního statku, ve třetím ročníku v zahradnických podnicích a firmách, se kterými má škola uzavřenou dohodu o obsahu, rozsahu a podmínkách praktického vyučování. Ve čtvrtém ročníku se žáci vrací na školní statek.