Možnosti studia - vyšší škola

Tags:

Vyšší odborná škola

Vyšší odborná škola poskytuje vzdělání ve studijním oboru Zahradnictví vzdělávacího programu Zahradní a krajinná tvorba v tříleté denní a čtyřleté dálkové formě.

Tříleté denní studium 

Čtyřleté dálkové studium

 

Vzdělávací program Zahradní a krajinná tvorba (pro denní i dálkovou formu VOŠ) je v plném znění k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.