Školská rada

 
Školská rada SŠ
za zřizovatele - Jiřina Fialová - předsedkyně Školské rady střední školy 
za zletilé žáky a zákonné zástupce nezletilých žáků - Hana Bugajská
za školu - PhDr. Ladislav Pytloun, Ph.D.   
                                                                                      
                                                        
Školská rada VOŠ  
za zřizovatele - Stanislav Němec
za studenty - Jitka Barborková (od 8. 11. 2016)
za školu - Ing. Miroslav Malý - předseda Školské rady vyšší odborné školy 

 

 
Společná zasedání školských rad ve školním roce 2016 - 17:
12. října 2016
29. března 2017
Všechny zápisy ze zasedání obou školských rad jsou k nahlédnutí v sekretariátu ředitelky školy.