Domov mládeže - obecné informace

 
   Naše škola poskytuje ubytování v objektech, které se nacházejí v areálu školního statku Neuberk.
Domov mládeže je od školy vzdálen asi 25 min. chůze. Tuto cestu je možno překonat pěšky nebo prostřednictvím MHD.
 
  Chlapecký internát má kapacitu 48 míst.  Pokoje na chlapeckém internátě jsou maximálně třílůžkové. Sociální zařízení (WC a sprcha) je společné,  vždy pro dva pokoje. V budově je klubovna vybavená TV, videem, DVD přehrávačem a několika počítači s připojením na internet.
V každém patře mají žáci k dispozici kuchyňku vybavenou lednicí, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou.
Dále se zde nachází malá posilovna a místnost, kde je možné hrát stolní tenis.
 

                       Telefon - chlapecký internát: 601 333 860                                  

                                                                                      

Dívky jsou  ubytovány na zámečku s ubytovací kapacitou 105 míst.
Pokoje jsou zde  dvou, tři a čtyřlůžkové, umístěné na třech oddělených budovách. Sociální zařízení  je na každé budově a je společné pro všechny ubytované. V budově je klubovna vybavená TV, videem, DVD přehrávačem a několika počítači s připojením na internet.
V každém patře je dívkám k dispozici kuchyňka s lednicí, rychlovarnou konvicí a mikrovlnou troubou.
 
                           Telefon - dívčí internát: 601 333 859
                                                                                                              
Stravování
Ubytovaným žákům poskytujeme celodenní stravu. Jídelna domova mládeže se nachází na dívčím internátě. Zde si mohou žáci, před odchodem do školy nebo na praxi zakoupit snídani a svačinu . V době školního vyučování dostávají obědy ve škole. V době praxe  se vydávají obědy na školním statku, v jídelně DM. Večeře  ubytovaní žáci dostávají vždy v jídelně DM.
Časový harmonogram stravování najdete v Provozním řádu DM.
 
 
Volný čas
Na chlapeckém internátě je k dispozici stůl na stolní tenis a malá posilovna, kterou stále ještě dovybavujeme.
V areálu je travnaté hřiště, na kterém je možné hrát fotbal a volejbal, dále je u dívčího internátu betonový stůl na stolní tenis.
Podle zájmu studentů je kolektiv vychovatelek připraven vést několik kroužků. Osvědčil se například aerobik (různé formy cvičení) a hudební kroužek. Těšíme se na zájemce o ruční práce ( např.batika, keramika).
   Ve školním roce pořádáme několik, již tradičních akcí. Jedná se hlavně o soutěž ve vánoční výzdobě pokojů, tradičního Mikuláše a Lucie, piškovrkový turnaj, společnou vánoční večeři a celoroční klání v pravidelném úklidu pokojů.
   V rámci výchovné práce a prevence sociálně patologických jevů se žáci pravidelně scházejí s vychovatelkou a provozují činnosti, zaměřené na osobnostně sociální výchovu, uvolnění atmosféry a tmelení kolektivu.