Další kurzy

Tags:

Kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem

Kurz práce s motorovou pilou a křovinořezem se uskutečnil ve dnech 26. - 30. října 2016. Další ročník kurzu bude organizován na podzim 2017. Veškeré organizační informace naleznete zde nejpozději v září 2017.

Kurz v ochraně rostlin

K získání II. stupně odborné způsobilosti není nutné mít I. stupeň odborné způsobilosti

Odborný kurz zaměřený pro získání osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin" prvního stupně podle § 86 zákona č. 326 / 2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 206 / 2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky.

Více informací, o termínech pořádání kurzů, obsahové náplni, přihlášení a ceně, získáte - ZDE


 

Odborný kurz zaměřený pro získání osvědčení "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin" druhého stupně podle § 86 zákona č. 326 / 2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky 206 / 2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky. 

Více informací, o termínech pořádání kurzů, obsahové náplni, přihlášení a ceně, získáte - ZDEDoplňující školení pro držitele osvědčení I., II. a III. stupně "Odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky na ochranu rostlin" podle § 86 zákona č. 326 / 2004 Sb., o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů ve znění zákona č. 199 / 2012 Sb. a vyhlášky 206 / 2012 Sb., o odborné způsobilosti pro nakládání s přípravky, kterým skončila platnost vydaného osvědčení.

Více informací, o termínech pořádání kurzů, obsahové náplni, přihlášení a ceně, získáte - ZDE

Formulář "Žádosti o osvědčení odborné způsobilosti"