Arboristická konference

Pozvánku na arboristickou konferenci naleznete zde.

01/06/2011 - 10:43
Rychlost internetu

Od 1.1.2011 je škola připojena k internetu rychlostí 20 Mbit/s.

01/04/2011 - 09:50
Wikipedia

Vážení kolegové a studenti, pokud používáte občas Wikipedii, tak jste si možná všimli, že prosí o podporu. Nyní máte možnost symbolicky ohodnotit tuto službu. Wikipedie je naprosto výjimečná tím, že je bez reklam a tím je jako jedna z mála bez vedlejšího záměru, ale i bez zisku. Studenti a zaměstnanci naší školy již vybrali 1774 Kč!

12/10/2010 - 10:41
Učňovský obor

Nově otevíráme tříletý učební obor ZAHRADNÍK, KRAJINÁŘ (výuční list)

11/24/2010 - 16:54
Výuka Arboristiky

Byly spuštěny nové stránky k výuce Arboristiky na VOŠZa. Webové stránky jsou součástí a jednou z klíčových aktivit programu OPVK zkvalitnění výuky arboristiky: http://www.treewalker.cz/projekt

11/24/2010 - 16:53
Historická zeleň

SEMINÁŘ - HISTORICKÁ ZELEŇ

Pro 3. VOŠ a 3. DS VOŠ

Program 3. studijního bloku (ve dnech 12.5. - 14.5. 2010), přehled studijních bloků

05/06/2010 - 15:50
Semináře projektu Historická zeleň

SEMINÁŘ - HISTORICKÁ ZELEŇ
Pro 3. VOŠ a 3. DS VOŠ
1. Přehled studijních bloků
2. Program 1. studijního bloku

05/05/2010 - 16:15
Kontaktní místo pro vinohradníky a vinaře vinařské oblasti Čechy

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský ve spolupráci s Vyšší odbornou školou zahradnickou a Střední zahradnickou školou Mělník otevírají kontaktní místo pro vinohradníky a vinaře vinařské oblasti Čechy.

05/05/2010 - 16:15